หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 73 กิโลเมตร

 อาณาเขต

 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลมหาโพธิ์ จังหวัดลพบุรี

                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลดงมะรุม จังหวัดลพบุรี

                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลทุ่งท่าช้าง จังหวัดลพบุรี

 เนื้อที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มีพื้นที่ประมาณ 73.62 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,012.5 ไร่

 ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มดินปนทรายอยู่ระหว่างหุบเขา และเชิงเขา น้ำที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล และน้ำประปา สำหรับบริโภคจะได้จากน้ำฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และพืชล้มลุก หรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง

 ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่น

 จำนวนหมู่บ้าน

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มีจำนวนหมู่บ้านเต็ม ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่

                                หมู่ที่ 1    บ้านซับตะกั่ว                                        หมู่ที่ 2    บ้านดงน้อย

                                หมู่ที่ 3    บ้านดงหลุ่ม                                           หมู่ที่ 4    บ้านเขาหมูมัน

                                หมู่ที่ 5    บ้านรังเตี้ย                                              หมู่ที่ 6    บ้านด่านจันทร์

                                หมู่ที่ 7    บ้านวังแขม                                            หมู่ที่ 8    บ้านคลองมะเกลือ

                                หมู่ที่ 9    บ้านห้วยเขว้า                                        หมู่ที่ 10  บ้านนิยมชัย

                                หมู่ที่ 11  บ้านสามแยกประดู่งาม                        หมู่ที่ 12  บ้านวังมโนราห์

 ประชากร

                ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ทั้งสิ้น 5,589 คน แยกเป็นชาย 2,844 คน แยกเป็นหญิง 2,745 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,925 ครัวเรือน

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,295

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.