หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

 

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่ม ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20 เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 

                  ธนาคาร   1     แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                  โรงงานอุตสาหกรรม      -      แห่ง

                  โรงแรม                  -      แห่ง

                  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      5     แห่ง

                  โรงสี        1     แห่ง ได้แก่ โรงสีชุมชนตำบลนิยมชัย

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 723,249

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758
Email :