หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     บริการพื้นฐาน 

บริการพื้นฐาน
บริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม

                มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

                หมู่ที่ 1                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 2                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 3                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 4                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 5                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 6                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 7                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 8                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 9                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 10                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 11                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 12                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

 การโทรคมนาคม

                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               -                แห่ง

                - สถานีโทรคมนาคมอื่น                      1              แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์ อำเภอสระโบสถ์

 การไฟฟ้า

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

   ลำห้วยท่าช้าง

   ลำห้วยวังสำโรง

   ลำห้วยแหลมหลัก

   ลำห้วยยายลอ

   ลำห้วยซับสอง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   ฝาย                                      4              แห่ง

   สระน้ำ                                 3              แห่ง

   ประปา                                 16           แห่ง

   อ่างเก็บน้ำ                          7              แห่ง

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,510

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.