หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : -


นายสมชาย ไวยประสิทธิ์์
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน


นายพงศธร มอนิ่งสตาร์ ทองเกิด
นักทรัพยากรบุคคล


จ่าเอกโกวิท เจริญมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวณิชย์ชญา เจดีย
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ : -


นายสมปอง คำแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0817562995


นายชมภู เถื่อนถ้ำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 0928676354


นายเชาวัศน์ ป้อมรอด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 0990042796


นายละมัย อนุมา
ภารโรง
โทรศัพท์ : 0614272884


นางสาววิภา โหสิ
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ : 0926033773


นางสาวปนัดดา ทองชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล)
โทรศัพท์ : 0655467375


นางสาวพิชญา ทองเคหา
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)
โทรศัพท์ : -


นายภิรม สร้อยวัน
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ศพด.
โทรศัพท์ : -
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 723,072

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758
Email :