หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : -


นายสมชาย ไวยประสิทธิ์์
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน


นายพงศธร มอนิ่งสตาร์ ทองเกิด
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ : -


นายสมปอง คำแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0817562995


นายชมภู เถื่อนถ้ำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 0928676354


นายเชาวัศน์ ป้อมรอด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 0990042796


นายละมัย อนุมา
ภารโรง
โทรศัพท์ : 0614272884


นางสาววิภา โหสิ
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ : 0926033773


นางสาวปนัดดา ทองชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล)
โทรศัพท์ : 0655467375


นางสาวพิชญา ทองเคหา
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)
โทรศัพท์ : -


นายภิรม สร้อยวัน
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ศพด.
โทรศัพท์ : -
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,290

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.