หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิภาพร เพ็ชรสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0988324767


นางสาวฤทัย กันไพเราะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0982678853


นายสิชล มีศรี
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : -


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : -


นางสาวนิษา วัศวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0871270093


นางสาวอรกัญญา ดอกบัว
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ)


นางสาววิไลพร จันทร์ไต้
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)
โทรศัพท์ : 0616380254
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,396

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.