หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมฯเปิดอ่าน
     วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA วิเคราะห์ อบต.นิยมชัย ปี 2563เปิดอ่าน
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเปิดอ่าน
     มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรเปิดอ่าน
     มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,255

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.