หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข  
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของด็กเล็ก บ้านวังแขมเปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านห้วยเขว้าเปิดอ่าน
     โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยเขว้าเปิดอ่าน
     โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านนิยมชัยเปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางโภชนาการเปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านด่านจันทร์เปิดอ่าน
     โครงการผู้สูงอายุกำลังดีเปิดอ่าน
     โครงการณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านดงน้อยเปิดอ่าน
     โครงการ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโรคความดันโลหิตสูงเปิดอ่าน
     โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปิดอ่าน
     โครงการ ส่งเสริมผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     โครงการรวมพลังป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชนเปิดอ่าน
     โครงการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนเปิดอ่าน
     โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเปิดอ่าน
     โครงการ ชุมชนใส่ใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     โครงการ คืนคนดีสู่สังคมเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,247

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.